• LUTERÁNSKÉ SPOLEČENSTVÍ

  KŘESŤANŮ V PLZNI

  Vítejte na našich stránkách

 • Novinky

  Aktuální události a nejbližší pozvánky

  Napijte se Kristova Ducha a buďte Jeho pramenem!

  Kdo by se však napil vody,

  kterou mu dám ,

  nebude žíznit navěky.

  Voda, kterou mu dám,

  stane se v něm pramenem,

  vyvěrajícím k životu věčnému.

  - Ježíš (ev. podle Jana 4:14)

  broken image

  Překlady článků z FiCh

  Dostali jsme svolení publikovat překlady článků z časopisu Forward in Christ.

  Najdete je na těchto stránkách níže. Požehnané čtení a rozjímání!

  broken image

  Poslouchejte kázání také na SPOTIFY!

  Postupně budou k dispozici i všechny starší nahrávky.
  broken image
  broken image
 • Citáty a aforismy

  Perličky poznání, moudrosti, poezie a důvtipu

  broken image
  broken image
 • Články z FiCh

  Přeložené a upravené články z časopisu Forward in Christ

 • Písně a chvály

  Nahrávky písní a chval, které zní při našich shromážděních

  Pán Bůh je síla má

  Hoden je Beránek

  Otče můj, dnešní den

  Hospodin sám národů Bůh

  Ó, Pane, otevři mé rty

  Chvalte Hospodina z nebes

  Ježíš je Pán

  Haleluja, sláva, čest i chvála

  Chválu vzdejte, vyzpívejte

  Jak za starých dávných let

  Naplň nás Pane milostí

  Není vždy slunce na obloze

  I hvězdy a slunce

  Kristus má v rukou celý svět

  Krásná je modrá obloha

  Ach, zůstaň svou milostí

  Slyš, andělé zpívají

  Nahrávka ve formátu mp3. (Hark, the Herald Angel Sing)

  Přijď Králi věčný náš

  Kéž bychom to uměli

  Můžeš mít radost ve svém srdci

  Má víra pohlíží

  Ó hlavo plná trýzně

  Nahrávka ve formátu mp3. (EZ č. 320 sl. 1-4)

  Ó země hleď, tvá spása

  Nahrávka ve formátu mp3. (EZ č. 323 sl. 1-3)

  Stůj, při mně stůj

 • Nedělní zamyšlení

  K četbě, poslechu a rozvažování

  (pro dospělé)

  Milí bojovníci i šiřitelé pokoje! Nedávno se mi má známá svěřila, že nedokáže snadno přijmout...
  Milí slavitelé Vánoc – Kdybyste měli dokončit větu: Život je…, jak by podle vás mohla znít? ...
  Milí spolubojovníci a spolupoutníci – V současnosti probíhají na světě mnohé boje a konflikty,...
  Další příspěvky
 • Středeční zamyšlení

  K četbě, poslechu a rozvažování

  (nejen pro děti)

  February 15, 2023
  Dobré ráno vám, kteří jste přišli chválit Krále! Nejspíš jste si již někdy všimli toho nápisu,...
  February 8, 2023
  Dobré ráno, posluchači Božího slova! Možná si pamatujete, jak jsme si před časem vyprávěli o...
  February 1, 2023
  Dobré ráno, děti Boží! Jak možná víte, naše škola je každý rok zapojena do fotbalového turnaje ...
  Další příspěvky
 • Extra zamyšlení

  K četbě, poslechu a rozvažování

  K sepsání tohoto článku mě kdysi inspirovala otázka jedné žákyně. Zněla nějak takto: „Dokáže Bůh,...
  October 29, 2023
  Dříve jsem viděl Boha jako mého pozorovatele, mého soudce, který si zaznamenává všechno, co jsem...
  Přátelé a spolupoutníci tímto světem – I když jsou mezi námi výjimky, většina z nás zná některá...
 • Kdo jsme

  Nepoznáte nás, dokud se s námi nesetkáte

  broken image

  Apoštolské vyznání víry

  Luteráni jsou křesťané

  Základní vyznání víry křesťanů - apoštolské krédo -

  souhrn toho, čemu ohledně Boha a naší spásy věříme.

  broken image

  Modlitba Otčenáš

  Luteráni se modlí

  Vzorová modlitba křesťanů - modlitba Páně (Otčenáš) -

  model, na kterém Ježíš ukazuje, jak a za co se modlit.

  broken image

  Malý katechismus Martina Luthera

  Luteráni věří učení Písma

  Základní shrnutí toho, co Písmo učí - o desateru přikázání, vyznání víry v Boha, modlitbě Otčenáš, křtu, klíčích a zpovědi, večeři Páně - najdete v Malém katechismu Dr. Martina Luthera.

 • Kontakt na nás

  Sledujte nás! Napište nám! Zavolejte nám!

  broken image

  Facebook

  broken image

  YouTube

  broken image

  Email

  tel. 723 237 679

  Telefon

  Poslouchejte kázání na Spotify

  Spotify

  Poslouchejte kázání na Google Podcasty

  Google Podcasty

 • Chci se zapojit

  Nechcete-li zůstat jen čtenářem...

  1

  Modlitby

  Modlete se za tuto evangelijní službu a osvětu, za práci pastorů a učitelů křesťanství, za působení Božího Ducha mezi námi. „Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu.“ (Koloským 4:3a)

  2

  Přítomnost

  Seberte se a přijďte v neděli mezi nás. Pokud budete sdílet naši víru a naši vizi, nabídněte své schopnosti, nápady a svůj čas. Přidejte se do našemu týmu. „Žeň je mnohá a dělníků málo.“ (Lukáš 10:2a)

  3

  Podpora

  Přispějte na chod této služby, na šíření Ježíšova evangelia, na výchovu dětí, na pomoc lidem v nouzi, ve vězeních, v nemocnicích. Svůj dar můžete zaslat na účet SOLIDARITY A PODPORY

  č. 1398131012/3030.

 • Dear readers from US!

  These pages need your support!

  In order to be able to maintain their contents,

  which reaches out to many with the Gospel,

  we humbly ask you to consider

  donating directly to our support budget.

   

  The bank account information is the following:

  IBAN: CZ98 3030 0000 0013 9813 1012

  BIC (SWIFT): AIRACZPP

  We appreciate your monetary

  as well as prayerful backing.

   

  If you want to be regularly informed about

  the events happening in our Christian

  community, please write to info@luterani.cz

  and we will add you

  to the list of news recipients.

   

  Thank you and may the Lord bless you!