• ČESKÁ EVANGELICKÁ

  LUTERÁNSKÁ CÍRKEV

  Vítejte na našich stránkách

 • Novinky

  Aktuální události a nejbližší pozvánky

  Zveme Vás na bohoslužbu

  Jste zváni do Sboru sv. Pavla v Plzni 
  na bohoslužbu v neděli 29. ledna 2023 od 10 hodin.
  Přijďte tak, jak jste. Budete vítáni!
  Po bohoslužbě bude následovat neformální setkání a sdílení!
  Chcete-li, můžete přinést malé občerstvení.

  Poslouchejte kázání také na SPOTIFY!

  Postupně budou k dispozici i všechny starší nahrávky.
 • Citáty a aforismy

  Perličky poznání, moudrosti, poezie a důvtipu

 • Písně a chvály

  Nahrávky písní a chval, které zní při našich shromážděních

  Pán Bůh je síla má

  Hoden je Beránek

  Otče můj, dnešní den

  Hospodin sám národů Bůh

  Ó, Pane, otevři mé rty

  Chvalte Hospodina z nebes

  Ježíš je Pán

  Haleluja, sláva, čest i chvála

  Chválu vzdejte, vyzpívejte

  Jak za starých dávných let

  Naplň nás Pane milostí

  Není vždy slunce na obloze

  I hvězdy a slunce

  Kristus má v rukou celý svět

  Krásná je modrá obloha

  Ach, zůstaň svou milostí

  Slyš, andělé zpívají

  Nahrávka ve formátu mp3. (Hark, the Herald Angel Sing)

  Přijď Králi věčný náš

  Kéž bychom to uměli

  Můžeš mít radost ve svém srdci

  Má víra pohlíží

  Ó hlavo plná trýzně

  Nahrávka ve formátu mp3. (EZ č. 320 sl. 1-4)

  Ó země hleď, tvá spása

  Nahrávka ve formátu mp3. (EZ č. 323 sl. 1-3)

  Stůj, při mně stůj

 • Kázání nedělní

  K četbě, poslechu i zamyšlení

  (pro dospělé)

 • Kázání středeční

  K četbě, poslechu i zamyšlení

  (nejen pro děti)

 • Kázání extra

  K četbě, poslechu i zamyšlení

 • Naše motto

  Spojujeme lidi s Kristem

  Sbor sv. Pavla

  PLZEŇ

  Kaple sboru je součástí Školy Martina Luthera v předních Skvrňanech. Pravidelné bohoslužby se konají v neděli od 10 hodin.

  Sbor sv. Petra

  TLUČNÁ

  Kaplička sboru se nachází v centru obce, nedaleko vlakové zastávky.

  Pravidelné bohoslužby se konají v neděli od 8,30 hodin.

 • Kdo jsme

  Nepoznáte nás, dokud se s námi nesetkáte

  Navštivte nás

  Luteráni na západě Čech se představují

  Krátké video s poselstvím od nás pro vás...

  Apoštolské vyznání víry

  Luteráni jsou křesťané

  Základní vyznání víry křesťanů - apoštolské krédo -

  souhrn toho, čemu ohledně Boha a naší spásy věříme.

  Modlitba Otčenáš

  Luteráni se modlí

  Vzorová modlitba křesťanů - modlitba Páně (Otčenáš) -

  model, na kterém Ježíš ukazuje, jak a za co se modlit.

  Malý katechismus Martina Luthera

  Luteráni věří učení Písma

  Základní shrnutí toho, co Písmo učí - o desateru přikázání, vyznání víry v Boha, modlitbě Otčenáš, křtu, klíčích a zpovědi, večeři Páně - najdete v Malém katechismu Dr. Martina Luthera.

 • Kontakt na nás

  Sledujte nás! Napište nám! Zavolejte nám!

  Facebook

  YouTube

  Email

  tel. 377 380 754

  Telefon

  Poslouchejte kázání na Spotify

  Spotify

  Poslouchejte kázání na Google Podcasty

  Google Podcasty

 • Chci se zapojit

  Nechcete-li zůstat jen čtenářem...

  1

  Modlitby

  Modlete se za tuto evangelijní službu a osvětu, za práci pastorů a učitelů křesťanství, za působení Božího Ducha mezi námi. „Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu.“ (Koloským 4:3a)

  2

  Přítomnost

  Seberte se a přijďte v neděli mezi nás. Pokud budete sdílet naši víru a naši vizi, nabídněte své schopnosti, nápady a svůj čas. Přidejte se do našemu týmu. „Žeň je mnohá a dělníků málo.“ (Lukáš 10:2a)

  3

  Podpora

  Přispějte na chod této služby, na šíření Ježíšova evangelia, na výchovu dětí, na pomoc lidem v nouzi, ve vězeních, v nemocnicích. Svůj dar můžete zaslat na účet č. 1398131012/3030 (veden na pastora Krákoru).

 • Chci přispět

  Přispět na činnost této služby můžete také online: darem na náš Paypal účet. Děkujeme!
  (Poznámka: Nejsme státem financovaná církev. Fungujeme na základě podpory křesťanů jako jste vy.)

  Přispět svým finančním darem můžete i jednorázovým zadáním platby ve svém internetovém bankovnictví, a to pomocí tohoto QR kódu. Děkujeme!

Všechny příspěvky
×