• ČESKÁ EVANGELICKÁ

  LUTERÁNSKÁ CÍRKEV

  Vítejte na našich stránkách

 • Novinky

  Aktuální události a nejbližší pozvánky

  PŘIJMĚTE POZVÁNÍ DO SBORU SV. PAVLA V PLZNI

  Těšíme se na společnou bohoslužbu v neděli 16. ledna 2022 od 10 hodin ve Sboru sv. Pavla v Plzni na Skvrňanech!

  NEHLEDÁME TŘEBA PRÁVĚ VÁS?!

 • Citáty a aforismy

  Perličky moudrosti a důvtipu

 • Luther krátce

  Úryvky ze spisů Martina Luthera

 • Písně a chvály

  Nahrávky písní a chval, které zní při našich shromážděních

  Pán Bůh je síla má

  Hoden je Beránek

  Otče můj, dnešní den

  Hospodin sám národů Bůh

  Ó, Pane, otevři mé rty

  Chvalte Hospodina z nebes

  Ježíš je Pán

  Haleluja, sláva, čest i chvála

  Chválu vzdejte, vyzpívejte

  Jak za starých dávných let

  Naplň nás Pane milostí

  Není vždy slunce na obloze

  I hvězdy a slunce

  Kristus má v rukou celý svět

  Krásná je modrá obloha

  Ach, zůstaň svou milostí

  Slyš, andělé zpívají

  Nahrávka ve formátu mp3. (Hark, the Herald Angel Sing)

  Přijď Králi věčný náš

 • Kázání nedělní

  K četbě, poslechu i zamyšlení

  (pro dospělé)

 • Kázání středeční

  K četbě, poslechu i zamyšlení

  (nejen pro děti)

 • Kázání extra

  K četbě, poslechu i zamyšlení

 • Naše motto

  Spojujeme lidi s Kristem

  Sbor sv. Pavla

  PLZEŇ

  Kaple sboru je součástí Školy Martina Luthera v předních Skvrňanech. Pravidelné bohoslužby se konají v neděli od 10 hodin.

  Sbor sv. Petra

  TLUČNÁ

  Kaplička sboru se nachází v centru obce, nedaleko vlakové zastávky.

  Pravidelné bohoslužby se konají v neděli od 8,30 hodin.

 • Kdo jsme

  Nepoznáte nás, dokud se s námi nesetkáte

  Navštivte nás

  Luteráni na západě Čech se představují

  Krátké video s poselstvím od nás pro vás...

  Apoštolské vyznání víry

  Luteráni jsou křesťané

  Základní vyznání víry křesťanů - apoštolské krédo -

  souhrn toho, čemu ohledně Boha a naší spásy věříme.

  Modlitba Otčenáš

  Luteráni se modlí

  Vzorová modlitba křesťanů - modlitba Páně (Otčenáš) -

  model, na kterém Ježíš ukazuje, jak a za co se modlit.

  Malý katechismus Martina Luthera

  Luteráni věří učení Písma

  Základní shrnutí toho, co Písmo učí - o desateru přikázání, vyznání víry v Boha, modlitbě Otčenáš, křtu, klíčích a zpovědi, večeři Páně - najdete v Malém katechismu Dr. Martina Luthera.

 • Kontakt na nás

  Sledujte nás! Napište nám! Zavolejte nám!

  Facebook

  YouTube

  Email

  tel. 377 380 754

  Telefon

 • Chci se zapojit

  Nechcete-li zůstat jen čtenářem...

  1

  Modlitby

  Modlete se za tuto evangelijní službu a osvětu, za práci pastorů a učitelů křesťanství, za působení Božího Ducha mezi námi. „Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu.“ (Koloským 4:3a)

  2

  Přítomnost

  Seberte se a přijďte v neděli mezi nás. Pokud budete sdílet naši víru a naši vizi, nabídněte své schopnosti, nápady a svůj čas. Přidejte se do našemu týmu. „Žeň je mnohá a dělníků málo.“ (Lukáš 10:2a)

  3

  Podpora

  Přispějte na chod této služby, na šíření Ježíšova evangelia, na výchovu dětí, na pomoc lidem v nouzi, ve vězeních, v nemocnicích. Svůj dar můžete zaslat na účet č. 1398131012/3030 (veden na pastora Krákoru).

 • Chci přispět

  Přispět na činnost této služby můžete také online: darem na náš Paypal účet. Děkujeme!
  (Poznámka: Nejsme státem financovaná církev. Fungujeme na základě podpory křesťanů jako jste vy.)

  Přispět svým finančním darem můžete i jednorázovým zadáním platby ve svém internetovém bankovnictví, a to pomocí tohoto QR kódu. Děkujeme!

Všechny příspěvky
×