Zpět na stránku

Cyklostezka života

Filipským 3:12 (B21) - „Ne že bych už toho dosáhl anebo už byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem.“

· extra

Dříve jsem viděl Boha

jako mého pozorovatele, mého soudce,

který si zaznamenává

všechno, co jsem zpackal,

aby věděl, jestli si zasloužím nebe,

nebo peklo, až umřu.

Byl tam někde daleko,

něco jako prezident –

poznal jsem Ho,

když jsem Ho viděl na obrázku,

ale ve skutečnosti jsem Ho neznal.

Ale pak, když jsem potkal Krista,

zdálo se mi, že život je najednou

podoben jízdě na kole.

Bylo to ale tandemové kolo, a já si všiml,

že Kristus byl vzadu a pomáhal mi šlapat.

broken image

Nevím ani, kdy přesně se to stalo,

ale jednou navrhl, že si vyměníme místa.

Život od té chvíle už nebyl jako dřív.

Když jsem předtím řídil já,

byl jsem to já, kdo znal cestu.

Ale bylo to dost nudné a předvídatelné…

byla to vždy ta nejkratší vzdálenost

mezi dvěma cíly.

Když ale On převzal vedení,

táhl mě nádhernými dlouhými spojkami,

nahoru do hor a dolů

průsmyky mezi skalami,

často krkolomnou rychlostí,

že jsem se Ho mohl jen držet.

A i když se to někdy zdálo jako šílenství,

řekl mi jen „Šlapej!“

Byl jsem plný obav a úzkosti,

a tak jsem se zeptal: „Kam mě to bereš?“

Zasmál se, ale neodpověděl,

a já se začal učit Mu důvěřovat.

broken image

Zapomněl jsem na svůj nudný život

a začal vnímat to dobrodružství.

A když jsem hlesl „Děsím se,“

jen se zaklonil a jemně se dotkl mé ruky.

Vzal mě k lidem, co měli dary,

které jsem potřeboval,

dary uzdravení, přijetí a radosti.

Dali mi ty dary na cestu,

na tu Pánovu a mou cestu.

A už jsme zase jeli

a On řekl jen „Dej ty dary stranou;

jsou pro nás další zátěží a váží moc.“

A tak jsem jen odkládal

– dal jsem je lidem, co jsme potkali.

A zjistil jsem, že tím, jak jsem dával,

jsem sám dostal,

a přesto byl náš náklad lehký.

broken image

Zprvu jsem Mu nevěřil,

že by dobře vedl můj život.

Měl jsem za to, že se s ním rozmlátí.

On však zná cyklistická tajemství,

ví, jak se naklonit a projet zatáčku zostra,

ví, jak přeskočit na vyvýšená místa,

ví, jak přeletět i děsivé úseky.

A já se učím držet se a šlapat

i nečekanými místy,

a přitom se kochat tím výhledem kolem

a vnímat svěží vánek ve tváři.

Tak tedy jedu s mým úžasným

a věrným společníkem,

Ježíšem Kristem.

A když jsem si jist, že už to dál nejde,

On se usměje a hlesne jen „Šlapej.“

broken image

Volně přeloženo z anglického originálu The Road of Life. Autor neznámý.