• ČESKÁ EVANGELICKÁ

  LUTERÁNSKÁ CÍRKEV

  Vítejte na našich stránkách

 • Novinky

  Aktuální události a nejbližší pozvánky

  NOVĚ KRÁTKÁ ZAMYŠLENÍ

  Pro vaše chvíle meditace v soukromí vám přinášíme sérii krátkých zamyšlení. První série je na téma zvládání stresu. Její díly najdete zveřejňované níže. Budou jak ve formátu YouTube videa, tak ve formátu pdf ke čtení a formátu mp3 k poslechu.

  Bůh vám požehnej i skrze tato krátká rozjímání!

  KARANTÉNA V ČR

  Z důvodu karantény na území ČR jsme nuceni dočasně přerušit veřejná bohoslužebná shromáždění v našich sborech.

  V době karantény (odvozeno od čísla 40; souvisí tedy také s délkou postní doby) doporučujeme méně důležitého se vzdát na úkor zachování či budování toho trvalejšího a vzácnějšího (o tom je půst!). Rozvíjejte rodinné vztahy, čtěte si Bibli, modlete se k Bohu, telefonujte a povzbuzujte se s přáteli. A nebojte se: i vaše vlasy na hlavě má Bůh spočteny a máte pro Něho velkou cenu!

  NOVÉ ČÍSLO PEČETĚ VÍRY!

  Právě vychází Pečeť víry na leden, únor a březen 2020. Ke stažení níže. Požehnané čtení!

 • VBS 2020

  Téma a termín jsou známy!

  S přihláškami musíme vyčkat na vývoj situace kolem koronaviru.

 • Citáty a aforismy

  Perličky moudrosti a důvtipu

 • Krátká zamyšlení

  K soukromému rozjímání

  Zvládání stresu 1.

  První díl série zamyšlení od pastora Earla C. Wales (USA).

  K dispozici také v textové podobě ve formátu pdf.

  Můžete rovněž poslouchat samotnou nahrávku v mp3.

  Zvládání stresu 2.

  Druhý díl série zamyšlení od pastora Earla C. Wales (USA).

  K dispozici také v textové podobě ve formátu pdf.

  Můžete rovněž poslouchat samotnou nahrávku v mp3.

  Zvládání stresu 3.

  Třetí díl série zamyšlení od pastora Earla C. Wales (USA).

  K dispozici také v textové podobě ve formátu pdf.

  Můžete rovněž poslouchat samotnou nahrávku v mp3.

  Zvládání stresu 4.

  Čtvrtý díl série zamyšlení od pastora Earla C. Wales (USA).

  K dispozici také v textové podobě ve formátu pdf.

  Můžete rovněž poslouchat samotnou nahrávku v mp3.

  Zvládání stresu 5.

  Pátý díl série zamyšlení od pastora Earla C. Wales (USA).

  K dispozici také v textové podobě ve formátu pdf.

  Můžete rovněž poslouchat samotnou nahrávku v mp3.

 • Setkání a kroužky

  Nabídka biblických hodin, angličtiny a kroužků - pro děti i dospělé

  BIBLICKÝ KROUŽEK

  pro děti 6-12 let

  Každý pátek od 14 do 15 hodin.

  Přihlášky směřujte prosím k pastoru Krákorovi.

  První setkání již v pátek 6. září 2019.

  BIBLICKÁ HODINA I.

  pro zájemce o seznámení se s křesťanstvím

  Každé pondělí od 17,30 do 18,30 hodin.

  Přihlášky směřujte prosím k pastoru Krákorovi (tel. 723 237 679).

  BIBLICKÁ HODINA II.

  pro křesťany se zájmem o hlubší porozumění Písmu

  Zájemci se mohou obrátit na pastora Krákoru (tel. 723 237 679).

  ENGLISH BOOK READING CLASS

  pro zájemce o procvičování angličtiny

  Hodiny četby a rozboru křesťanské knihy v angličtině.
  Je nutná alespoň mírně pokročilá znalost angličtiny!

  Každou středu od 17 hodin (cca na 1,5 hod.).

  Na tento kurz není nutné se přihlašovat. Stačí přijít…

 • Kázání

  K četbě, poslechu i hloubání

  March 28, 2020 · extra
  Text tohoto zamyšlení a požehnání byl pronesen před 10 lety v přítomnosti hasičů několika...
  March 22, 2020 · nedělní
  Dobré ráno, přátelé – Většina z vás se již někdy houpala na houpačce. Myslím tu sedačku, která...
  March 15, 2020 · nedělní
  Milí přátelé, kteří se v duši „utíkáte do stínu Hospodinových křídel, dokud nepomine zhoubné...
  More Posts
 • Pečeť víry

  Nejnovější vydání sborového časopisu

 • Archív

  Starší čísla časopisu Pečeť víry

  Pečeť víry - listopad a prosinec 2019

   

   

   

  Z obsahu:

  Rozbalování vánočního daru - Proč ženy potřebují přítelkyně - Současné křesťanské písně (Promise Keepers - Reign) - citát Petera B. Medawara a Johna Lennoxe - Bůh je svrchovaný nade vším (komiks) - Na které prosby mi Bůh řekl NE - Svatby v plenéru a křest v našem sboru - Vlny, které se šíří dál (9): Šimon, koželuh

   

   

  Pečeť víry - září a říjen 2019

   

   

   

  Z obsahu:

  Výlučnost Krista a křesťanství - Tlak popkultury na naše děti - Uctívají křesťané a muslimové stejného Boha? (komiks) - Požehnání Hornickému spolku - Foto-ohlédnutí za VBS 2019 - citát Alvina C. Plantingy - Vlny, které se šíří dál (8): Silas

 • Naše motto

  Spojujeme lidi s Kristem

  Sbor sv. Pavla

  PLZEŇ

  Kaple sboru je součástí Školy Martina Luthera v předních Skvrňanech. Pravidelné bohoslužby se konají v neděli od 10 hodin.

  Sbor sv. Petra

  TLUČNÁ

  Kaplička sboru se nachází v centru obce, nedaleko vlakové zastávky.

  Pravidelné bohoslužby se konají v neděli od 8,30 hodin.

  Sbor sv. Kříže

  HORNÍ BŘÍZA

  Sbor se schází v domácnosti jednoho ze členů, a to jedenkrát v měsíci. Bližší informace na požádání.

 • Kdo jsme

  Nepoznáte nás, dokud se s námi nesetkáte

  Navštivte nás

  Luteráni na západě Čech se představují

  Krátké video s poselstvím od nás pro vás...

  Apoštolské vyznání víry

  Luteráni jsou křesťané

  Základní vyznání víry křesťanů - apoštolské krédo -

  souhrn toho, čemu ohledně Boha a naší spásy věříme.

  Modlitba Otčenáš

  Luteráni se modlí

  Vzorová modlitba křesťanů - modlitba Páně (Otčenáš) -

  model, na kterém Ježíš ukazuje, jak a za co se modlit.

  Malý katechismus Martina Luthera

  Luteráni věří učení Písma

  Základní shrnutí toho, co Písmo učí - o desateru přikázání, vyznání víry v Boha, modlitbě Otčenáš, křtu, klíčích a zpovědi, večeři Páně - najdete v Malém katechismu Dr. Martina Luthera.

 • Kontakt na nás

  Sledujte nás! Napište nám! Zavolejte nám!

  Facebook

  YouTube

  Email

  tel. 377 380 754

  Telefon

 • Chci se zapojit

  Nechcete-li zůstat jen čtenářem...

  1

  Modlitby

  Modlete se za tuto evangelijní službu a osvětu, za práci pastorů a učitelů křesťanství, za působení Božího Ducha mezi námi. „Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu.“ (Koloským 4:3a)

  2

  Přítomnost

  Seberte se a přijďte v neděli mezi nás. Pokud budete sdílet naši víru a naši vizi, nabídněte své schopnosti, nápady a svůj čas. Přidejte se do našemu týmu. „Žeň je mnohá a dělníků málo.“ (Lukáš 10:2a)

  3

  Podpora

  Přispějte na chod této služby, na šíření Ježíšova evangelia, na výchovu dětí, na pomoc lidem v nouzi, ve vězeních, v nemocnicích. Svůj dar můžete zaslat na účet č. 1398131012/3030 (veden na pastora Krákoru).

 • Chci přispět

  Přispět na činnost této služby můžete také online: darem na náš Paypal účet. Děkujeme!

  (Poznámka: Nejsme státem financovaná církev. Fungujeme na základě podpory křesťanů jako jste vy.)

 • Napište nám

  Zanechte nám zprávu - poznámku, nápad, návrh, apod.

  Školní nám. 1
  318 00, Plzeň
  Česká republika
  Ne 10-11,30h
  +420 377 380 754
All Posts
×