Zpět na stránku

Poznání Boha v Kristu II.

„… neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce.“

– Jan 15:15b

· Luther

To jsou krásná a uklidňující slova. Kristus nám říká: „Chcete-li znát Otcovu vůli a smýšlení v nebi, máte veškeré informace právě zde, neboť jsem vám řekl všecko.“ Křesťan může dospět k tomuto definitivnímu závěru a říct: „Bůh buď pochválen, že poznávám všechno, co Bůh chce, abych poznal, a co má na srdci. Nic, co slouží mé spáse, není přede mnou skryto.“

Kristus neříká, že budeme mít odpověď na každou otázku, ale že poznáme celý Boží plán a záměr pro nás. Pokud si chcete být jisti, co si o vás Bůh v nebi myslí, nesmíte se odloučit do ústraní, odejít do nějakého zákoutí a tam nad tím přemítat nebo hledat odpověď ve svých skutcích či ve své kontemplaci. Vyžeňte to všechno ze svého srdce. Naslouchejte pouze slovům tohoto Krista, neboť všechno potřebné je zjeveno v Něm.

A On zde prohlašuje: „Byl jsem k vám poslán mým Otcem, abych mohl prolít svou krev a zemřít za vás. Jako doklad o tom máte křest a svátost oltářní, a já vás žádám, abyste tomu věřili. Zde máte vše, co vím a co jsem slyšel od Otce. Otec vůči vám nemá žádný jiný plán ani záměr, než vás zachránit, pokud máte Krista a víru. Z toho vidíte, jak vás miluji a jaké přátelství, slávu, radost, útěchu a jistotu máte ode Mne. Toho nemůžete dosáhnout nikde jinde, ani v nebi, ani na zemi.“

(Z kázání nad Evangeliem sv. Jana, rok 1537.)

broken image