Zpět na stránku

Poznání Boha v Kristu I.

„Věříte v Boha, věřte i ve mne.“

– Jan 14:1b

· Luther

Zde chce Kristus říct: „Slyšeli jste, že musíte důvěřovat Bohu. A já vám chci ukázat, kde Ho skutečně najdete, jinak si vaše myšlenky vytvoří modlu nesoucí jméno Boží. Jestliže chcete věřit v Boha, pak věřte ve Mě. Pokud chcete užívat svou víru a svou důvěru správně, aby nebyla vadná a chybná, pak ji nasměrujte ke Mně, protože ve Mně dokonale přebývá celé božství.“

Později Kristus provolává (Jan 14:6,9): „Já jsem ta Cesta, Pravda a Život. Kdo viděl mě, ten spatřil Otce. Kdo slyší mě, ten slyší Otce. Pokud tedy chcete mít jistotu, že potkáte Boha, chopte se Ho ve Mně a skrze Mě.“

Kristus opakovaně v evangeliích prohlašuje, že byl poslán Otcem. Neříká a nedělá nic ze své vlastní vůle, ale říká, že Otcovým nařízením a příkazem celému světu je, aby věřil Kristu jako samotnému Bohu. Nikdo se tedy neodvažujte přijmout jinou osobu nebo způsob, jak chápat Boha, nežli v Ježíši Kristu. On nás ujišťuje, že pokud spoléháme na Něho, nenarazíme na modlu, tak jak to činí ostatní, kteří se uchýlili k jiným způsobům jednání s Bohem.

Je jisté, že ti, kteří obcházejí Kristovu osobu, nikdy nenaleznou pravého Boha. Jelikož Bůh je plně přítomen v Kristu, kam se sám pro nás vtělil, žádná snaha jednat s Ním bez nebo mimo Krista, pouze v síle lidských myšlenek a zbožnosti, nebude mít úspěch.

Kdokoli by tedy chtěl jít správnou cestou a nebloudit ve své víře, ať začne tam, kde Bůh říká, že je třeba začít, a kde Bůh chce, abychom Ho nalezli – totiž v tomto člověku, Ježíši Kristu.

(Z kázání nad Evangeliem sv. Jana, léta 1537–1538.)

broken image