Zpět na stránku

Poslední večeře Krista II.

„Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije.“

– 1. Korintským 11:28

· Luther

Drahý příteli, nesmíš se dívat na sebe, jak jsi hoden nebo nehoden, ale na svou potřebu – svou potřebu milosti Kristovy. Vidíš-li a cítíš-li svou potřebu, jsi hoden a dostatečně připraven, protože On svátost nezavedl, aby působila jako jed a ublížila nám, ale aby poskytla útěchu a spásu.

Ne že bych chtěl nutit nebo vnucovat člověku, aby šel ke svátosti, protože Bůh nechce mít přinuceného služebníka. Chtěl bych však dát toto napomenutí, aby se všichni křesťané, na základě své vlastní oddanosti, mohli sami přimět a uložit si za povinnost získat tak cenný a ​​vzácný poklad pro svou duši.

(„Napomenutí týkající se svátosti těla a krve našeho Pána“, rok 1530.)

broken image