Zpět na stránku

Láska v Kristu III.

„A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.“

– Jan 14:21b

· Luther

Co ale dostanou ti, kteří mají takovou lásku ke Kristu? Jaký mají prospěch? Kristus říká: „Takto je odměním. Kdokoli vystoupí otevřeně a projeví se jako pravý křesťan, ten bude milován mým Otcem a i já ho budu milovat a dám se mu poznat.“ Co to znamená? Neříkal zrovna Kristus svým učedníkům, že budou v Něm a On v nich? Není to již jejich úděl z příčiny jejich víry? Proč tedy nyní říká, že je bude milovat a zjevovat se jim? Neudělal snad už obojí? Ano, Kristus již započal a položil první kámen. Trpěl pro mě; nechal mi kázat své evangelium a dal mě pokřtít, dříve než jsem o to žádal nebo jsem o Něm věděl. Co tím potom chce Kristus říct, že bude milovat ty, kdo Ho milují?

Toto je odpověď: Když křesťan vstoupil na začátek a je nyní v Kristu, věří v Něho a miluje Ho; když Ho začne zvěstovat a vyznávat – pak ďábel zaútočí. A křesťanovi se zdá, že Bůh je někde nahoře ve svém nebi, a ne s námi, že na nás zcela zapomíná. Kristus zde proto utěšuje své trpící křesťany ujištěním, že jim dá svou lásku najevo a zjeví se jim. Jako kdyby říkal: „Jen pokračuj se svou láskou a drž se pevně, i když se ti zdá, že jsem odešel tak daleko od tebe, jako je nebe od země. Teď občas zažíváš chvíle neštěstí a necítíš Mě v sobě. Ale nenechej se tím odradit, neboť věci nestojí tak, jak je cítíš a jak si myslíš. Mám pro tebe ještě další pomoc a pak víc a víc. Ano, přijdu a projevím se ti tak, že ve svých zkouškách pocítíš upřímnou lásku, kterou já i můj Otec chováme k tobě.“

(Z kázání nad Evangeliem sv. Jana, rok 1537.)

broken image