Zpět na stránku

Láska v Kristu II.

„Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte.“ 

– 1. Petrův 1:22

· Luther

Apoštolové Petr a Pavel rozlišují mezi bratrskou láskou a láskou obecně. Bratrství znamená, že všichni křesťané by měli být jako bratři a sestry a nerozlišovat mezi sebou; všichni máme jednoho společného Krista, jeden křest, jednu víru, jeden poklad, a tak já nejsem lepší než ty.

Ve křtu jsme všichni křesťané získali jedno bratrství. Z něho žádný světec nemá víc než já nebo ty. Neboť já jsem byl vykoupen za stejně vysokou cenu, za jakou byl vykoupen on. Bůh za mě zaplatil tolik, kolik zaplatil i za největšího světce. Jsme bratry a sestrami.

Láska obecně je však větší než bratrství; protože se vztahuje také k nepřátelům a zejména k těm, kteří nejsou lásky hodni. Protože stejně jako je víra aktivní tam, kde nic nevidí, tak ani láska by neměla „nic vidět“ a dělat svou práci hlavně tam, kde není k vidění nic roztomilého, jen averze a nepřátelství.

(Z kázání nad První epištolou svatého Petra, cca rok 1523.)