Zpět na stránku

Jen Kristus sám III.

„Jeho rozumnost vystihnout nelze.“

– Izajáš 40:28c

· Luther

Toto hebrejské slovo znamená porozumění – schopnost a pronikavost moudrosti. Je to, jako by Bůh říkal: „Nechej je být tak moudrými a bystrými, jak jen si přejí. Budu pro ně víc než rovnocenným soupeřem a budu rozvážný. Ty jen zůstaň při Mně. Dívej se na Mě, jako se díváš na zrcadlo. V tobě je smrt, hřích, zoufalství a zkáza. Ve Mně je život, spravedlnost, útěcha a vysvobození. Jelikož je mé Slovo věčné, drž se ho. Nelpi na svých vlastních myšlenkách.“

Je přirozené pro nás, kteří jsme sužováni hříchy, že bojujeme i ve svých vlastních myšlenkách. „Ale nesmíš jim dávat prostor. Místo toho je vyháněj Mým slovem. V soužení se nedej vést svými vlastními myšlenkami, protože pak upadneš do moře pokušení. Raději dál mysli na Mě, protože nelze vystihnout Mou rozumnost vůči tobě. Budu pro ně víc než rovnocenný protivník. Nejprve musí přemoci Mě.“

(„Přednášky nad Izajášem, léta 1527-30.)

broken image