Zpět na stránku

Evangelisté vydávají svědectví

Jan 20:30-31 ... Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.

· středeční

Milí přátelé –

Listoval jsem tuhle v Ročence naší školy za loňský rok a našel tam článek o úspěchu žáků na fotbalovém turnaji McDonald’s Cup. Ten článek popisuje sportovní úspěch takto:

Mc DONALD’S CUP

Dne 20. dubna se naši žáci zúčastnili okrskového kola fotbalového turnaje Mc Donald’s Cup. I přes nepřízeň počasí si hráči den užili. Ve všech utkáních předvedli obrovskou bojovnost a nasazení a byli vyrovnaným soupeřem i pro celky ze sportovních škol. V turnaji jsme odehráli celkem 6 zápasů a skončili na 7. místě. Za ZŠML nastoupili: Kryštof Skala, Jan Hrubý, Michal Křižanovský, Viktor Matějka, Michael Švarc, Marek Vlk, Ondřej Hrdonka, Jiří Černý a Marek Pavel. Nejlepším střelcem našeho týmu byl Marek Vlk, který nasázel do sítě soupeřů 3 branky.

Když si přečtete ten článek, je vám celkem jasné, že ho napsal někdo, kdo tam u toho byl, nebo kdo mluvil s někým, kdo tam byl. Autor tak měl informace „z první ruky“. Také si všimněte, že to není nějaký strohý, suchý, faktický popis události, jako je někdy v novinách – není tam skóre všech zápasů, jména rozhodčích, kde přesně se hrálo, atd. Proč to tam není? No, nebylo to pro pisatele důležité. Nebo to z jeho pohledu nebylo důležité pro nás, čtenáře.

Také si při čtení toho článku uvědomíte, že jiný pisatel (jiný účastník akce) by celou věc popsal nejspíš trochu jinak, z jiného úhlu pohledu, kladl by důraz na jiné věci, opomenul by to či ono. Třeba by místo nejlepšího střelce zmínil skvělé zákroky našeho brankáře – např. proto, že sám také chytá, nebo proto, že by svůj článek psal do brankářského časopisu.

My jsme dnes otevřeli Bibli a četli jsme závěr Janova evangelia. Janovo evangelium je také taková reportáž či svědecká výpověď o událostech od jednoho z jejich účastníků. V Bibli máme celkem 4 tyto svědecké záznamy, evangelia o životě a učení Ježíše Krista, o Jeho smrti a vzkříšení. Pisatele těchto evangelií mimochodem vidíme na těch dřevořezbách na zdi – byli to Matouš, Marek, Lukáš a právě Jan. Dá-li Bůh, tak si o každém z nich něco krátce řekneme při budoucích setkáních zde v kapli.

broken image

Dnes si uvědomme to, že tyhle záznamy o úžasném životě a díle Pán Ježíše Krista jsou hodně podobné tomu článku v Ročence. Také ta evangelia nenaspali novináři, kterým by šlo jen o obecná, věcná fakta. Napsali je lidé, kteří žili v té popisované době, kteří byli svědky těch událostí nebo se znali s těmi účastníky a hovořili s nimi. A ti pisatelé pak podali své vlastní a osobité svědectví o tom, co se vskutku stalo!

A je dobře, že máme čtyři svědectví – v mnoha ohledech podobné, ale v mnoha jiných ohledech odlišné. Jednomu pisateli evangelia třeba utkvěla v hlavě tato událost, jinému jiná. Některý si všímal víc toho, co Ježíš dělal, a méně toho, co Ježíš říkal, zatímco u jiného je to naopak. A tak se vlastně ta evangelia doplňují a společně nám dávají ucelenější, plnější obrázek o tom, co se před dvěma tisíci lety vlastně odehrálo.

V tom dnešním úryvku se Jan dokonce přiznává k tomu, že ani všechno, co Ježíš udělal, nezapsal. Bylo toho mnohem a mnohem víc. „Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou zapsána v této knize.“ Ale Jan dodává, že to, co napsal, je pro nás dostačující k tomu, abychom „věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží,“ a abychom „věříce měli život v Jeho jménu.“ To byl ten pravý důvod, proč Jan a vlastně i ti ostatní tyhle události zapsali: abychom si je mohli i po tolika letech přečíst a mohli jsme uvěřit, že tehdy skutečně přišel na svět Boží Syn, že dostal jméno Ježíš, že žil svatě a dokonale, že učil o životě s Bohem, že byl falešně obviněn a ukřižován, a že vstal z mrtvých a přemohl smrt. A každému, kdo Mu uvěří a dá se pokřtít v Jeho jméno, jsou odpuštěny hříchy a má ve spojení s Kristem nový, věčný život.

Možná jste slyšeli nebo četli, že existují také další, skrytá/apokryfní evangelia o Ježíši Kristu. Proč ta nejsou v Bibli? Důvodů je několik. Ten hlavní důvod je asi ten, že tyto texty vznikly později (často až o 100–200 let), když už nežili očití svědkové oněch událostí, zejména apoštolové. Takže ti ani nemohli potvrdit, zda jsou tyto záznamy věrohodné. Navíc mnohá tato pozdější evangelia ukazují Ježíše velmi rozporuplně zvráceně. Třeba píší o tom, že v pěti letech Ježíš prakem zabíjel vrabčáky a pak je zase křísil, nebo že usmrtil kluka, který do něj strčil... Ranní křesťané proto tahle pozdější evangelia nezahrnuli do Bible z celkem pochopitelných důvodů.

Je to podobné, jako kdyby řekněme za 100 let chtěl někdo do Ročenky školy z loňského roku dopsat, že ten fotbalový zápas Mc Donald’s se hrál na ledě, protože tehdy mrzlo, a místo míče se hrálo s hokejovým pukem. Nikdo z účastníků to už za 100 let nebude moci potvrdit, a navíc to zní hodně přitažené za vlasy…

Je mnohem jistější a spolehlivější zůstat u těch evangelií, která v Bibli máme, a z nich čerpat poznání, jaký Ježíš vůči nám je a co v Něm máme. Někteří lidé sice budou prahnout po senzacích, mají rádi různé konspirační teorie, ale přitom ta prostá a hluboká pravda evangelií v Bibli jim uniká. A to je škoda hlavně pro ně! Vždyť cílem evangelií je zjevit nám Ježíše jako toho, který je ta Cesta k Bohu, ta Pravda o Bohu a ten Život s Bohem. To ať nám nezůstane skryto... Amen.