Zpět na stránku

Získávej poznání

Přísloví 18:15 ... Rozumné srdce získává poznání, ucho moudrých je vyhledává.

· středeční

Dobré ráno, přátelé! Vítejte v novém školním roce na naší středeční dětské bohoslužbě.

Jak jste se o prázdninách měli? Co jste zažili? S kým jste se setkali? Kde se vám nejvíc líbilo?

Rád bych si to poslechl od vás všech, ale asi chápete, že teď nemáme tolik času. Vaše vyprávění by jistě zabralo celý den. Nicméně všimněte si jedné věci: abych se dozvěděl, jak jste se měli, museli byste mi to říct, sdělit mi to, vyjevit mi to svými slovy. A já bych musel naslouchat. Pozorně. Jinak bych nic z toho nezjistil…

V naší škole každé pololetí školního roku vybíráme nějaké heslo nebo motto, obvykle je to verš z Bible. Letos jsme pro 1. pololetí zvolili verš ze SZ knihy Přísloví:

„Rozumné srdce získává poznání, ucho moudrých je vyhledává.“

(Přísloví 18:15)

To heslo mluví o poznání, o znalostech a vědomostech – a také o tom, že srdce rozumných lidí poznání získává a ucho moudrých ho vyhledává. Vy děti proto také chodíte do školy, abyste získaly poznání, ale učíme se vlastně všichni celý život – čteme, studujeme, nasloucháme, diskutujeme...

Poznání přitom získáváme různě, ale v zásadě dvěma hlavními způsoby:

  1. zkoumáním, měřením a experimentováním
  2. zjevením, sdělením, přijetím a zažitím

Zkusím vám to vysvětlit na příkladu téhle rychlovarné konvice.

broken image

V té konvici se vaří voda. A na té vodě mohu poznávat různé věci: mohu měřit teplotu vody teploměrem (při kolika stupních bude vařit?); nebo mohu pozorovat molekuly vody; mohu měřit objem vody a páry; mohu zjišťovat obsah těžkých kovů a různých nečistot ve vodě atd. To je první způsob poznávání – poznáváme zkoumáním, měřením, pokusem.

Něco se ale tímto způsobem nedozvím. Třeba to, kdo sem vlastně tu konvici postavil?! Nebo proč se tady ta voda vaří? K čemu?… Jak se tohle dozvíte? Měřením vody? Zkoumáním či pokusem? Ne. Tím, že vám to řeknu, sdělím! Řeknu vám, že tu konvici jsem přinesl já a vařím si tu v ní vodu na čaj. Taky vám řeknu, že vás zvu na šálek dobrého čaje a na přátelské popovídání! Tohle byste se nikdy nedozvěděli zkoumáním té konvice ani měřením té vody. To jste poznali tak, že jsem vám to sdělil, vy jste to slyšeli a přijali za pravdivé – a tak se můžete těšit na čajový dýchánek! :-)

Stejně tak to, jak jste se o prázdninách měli a co jste zažili, nepoznám tím, že vás vezmu do nemocnice a udělám rentgen vaší hlavy. Ani CTčko, ani magnetická rezonance mi nezobrazí vaše myšlenky, vaše zážitky, vaše pocity. Ty mi můžete jen sdělit, vyjevit, dát poznat. Když nebudete chtít, nic se nedozvím ani s pomocí nejmodernějších přístrojů.

broken image

Ve škole se budete učit poznávat náš svět, člověka, zemi, život. Budete „zkoumat a měřit“ svět díky znalostem a pokusům biologie, chemie, fyziky a dalších přírodních věd. Zjistíte mnohé o tom, jak svět, země i lidské tělo fungují. Ale nezapomínejte na ten druhý způsob poznávání: sdělením. To je také jediný způsob, jakým poznáváme Boha! To je způsob, jakým se dozvídáme, proč tu jsme, jak máme žít, čemu máme věřit, na co/koho máme spoléhat, v co máme doufat, jak spolu vycházet?

Boží zákony, Boží vůli, Boží lásku, Boží plán s námi – nic z toho nezjistíme tak, že dáme Boha pod mikroskop, že Ho budeme měřit a s Ním experimentovat. Všimněte si znovu toho verše: rozumné srdce a moudré ucho je potřeba k nabytí poznání. Potřebujeme nejen hlavu a mysl a přístroje, ale také srdce a ucho, kterým pozorně nasloucháme.

Náš Stvořitel, náš Zachránce, náš Otec nám toho chce tolik sdělit, tolik říct, tolik vysvětlit. Už odnepaměti se sdílel s lidmi a ti lidé to zapsali a zaznamenali v Písmu. Zanechali nám dokonce svědectví, že kdysi samo Boží „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“ (Jan 1:14a), aby nám zjevilo pravdivou tvář Boha, aby nás vykoupilo z hříchu a moci zla, aby nás zahrnulo milostí a přivedlo před Boha znovuzrozené a dokonalé.

broken image

Marie si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala Jeho slovo. ... Ježíš odpověděl: „Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde.(Lukáš 10,39,42)

Proto se – kromě fyziky a biologie a jazyků – učíte také zde v kapli a při křesťanské výchově poznávat Boha: to jaký je, co v Kristu vykonal a co může vykonat i skrze vás. Naslouchejte Jeho hlasu s rozumným srdcem a moudrým uchem. Získávejte poznání, jako svého času Marie, která seděla u nohou Ježíše a naslouchala Mu. Získala poznání, o které nepřijde... (viz Lukáš 10:39,42).

Tento svět je vskutku úžasný. A je dobré ho poznávat z různých stran. Stejně jako je dobré poznávat jeho Tvůrce; nejlépe pak na jeho nejdokonalejším obraze: na Ježíši Kristu. Amen.