Zpět na stránku

Vzkříšení Krista II.

„… a já jej vzkřísím v poslední den.“

– Jan 6:40b

· Luther

Nesmíte soudit podle vnějšího zdání. Musíte být vedeni Slovem, které vám slibuje a dává věčný život. Pak skutečně máte život navěky.

I když vám vaše smysly říkají opak, na tom nesejde. Není to tak, že přijdete o život, neboť nemoci, smrt, nebezpečí a hřích, které na vás útočí, vás nepohltí ani nezničí. Budou vás muset nechat v klidu a pokoji. Neoslabují ani nezabíjejí Krista. Až tyto všechny pominou a opustí vás pevného ve víře, pak uvidíte, čemu jste uvěřili.

Vy ale ostře odvětíte: „Faktem ale zůstává, že musím zemřít.“

Na tom nezáleží! Jen do toho, zemřete v Božím jménu. Stále jste ujištěni o věčném životě; určitě bude váš. Zemřít, být pohřben, nechat lidi šlapat po svém hrobě, být rozložen červy – nic z toho pro vás nebude důležité. Jedno je jisté: že vás Kristus znovu vzkřísí. Neboť zde máte Jeho slib: „Já tě vzkřísím.“

Vaše oči tudíž uvidí to, na co vaše víra s takovou jistotou spoléhala.

(Z kázání nad Evangeliem sv. Jana, léta 1530-32.)

broken image