Zpět na stránku

Významný verš 18 - Přísloví

Přísloví 1:1-4 … Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále Izraele, jak poznat moudrost a kázeň, jak pochopit výroky rozumnosti, jak si prozíravě osvojit kázeň, spravedlnost, právo a přímost, aby prostoduší byli obdařeni chytrostí, mladík poznáním a důvtipem.

· středeční

Milí malí posluchači Božího slova –

Dnes se spolu podívejme na další část Bible: na knihu, která také patří mezi mudroslovné knihy. Je to kniha Přísloví. A vsadím se, že většina z vás už slovo „přísloví“ někdy slyšela. A je možné, že dokonce i nějaká česká přísloví znáte. Schválně jestli byste byli schopni dokončit následující česká přísloví: „Dvakrát měř,…“ (jednou řež.) „Chybami se člověk…“ (učí.) „Nekupuj zajíce…“ (v pytli.) „Po bitvě je každý…“ (generál.) „Bez práce nejsou…“ (koláče.) Tady ve škole v hodinách ČJ se jistě budete věnovat českým příslovím a vysvětlíte si, co znamenají.

broken image

A podobná přísloví najdeme i v Bibli. V knize Přísloví je jich několik stovek! Ale co to ta přísloví vlastně jsou? Jsou to moudré rady do života, aby ten život dobře fungoval v tomto světě. Biblická přísloví se věnují otázkám životních hodnot, správného chování a smyslu života. Často se v nich objevuje srovnání mezi dvěma způsoby života a jaké důsledky přináší. Mnoho z těch přísloví v této sbírce napsal král Šalomoun, o kterém už víme, že byl obdařen od Boha velikou moudrostí. Je tedy jistě užitečné si ta biblická přísloví číst a hlavně si je osvojovat.

Ta biblická přísloví jsou starší než ta česká, vznikla daleko dříve, a dokonce dala vzniknout některým těm českým příslovím. Zkusme si tedy nyní přečíst některá přísloví z Bible a bude mě zajímat, jestli poznáte, které české přísloví vyjadřuje tutéž moudrost.

broken image

„Hněvivý člověk… napáchá mnoho přestupků.“ (Př 29:22) Neboli když se hněváme, uděláme často nějakou špatnost, nadáváme, urážíme, někdy i sklouzneme k použití násilí. Jaké české přísloví v tom poznáváte? Ano, správně: „Hněv je špatný rádce.“ Pojďme na další.

broken image

„Kdo kope jámu, padne do ní, a kdo valí balvan, na toho se zvrátí.“ (Př 26:27) Tím se chce říct, že když zamýšlíte ublížit druhému, chystáte na něho nějakou léčku, tak se často stane, že se sami do ní nachytáte. A to české přísloví zní podobně: „Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.“ Výborně. Pojďme dál. Další přísloví je podobné.

broken image

„Kdo rozsévá bezpráví, sklidí ničemnost.“ (Př 22:8) To znamená, že když jednám s druhými ošklivě, podvádím je a ubližuji jim, můžu očekávat, že se mi to vrátí jako bumerang, že od nich přijde hněv a zloba. A to podobné české přísloví? Je to tak: „Kdo seje vítr, sklízí bouři.“

broken image

Co tohle: „Křivý svědek nezůstane bez trestu, neunikne ten, kdo šíří lži.“ (Př 19:5) Tj. kdo lže a křivě mluví, musí počítat s tím, že dříve či později se na to přijde a on nevyvázne bez trestu. Známá česká obdoba této moudrosti říká: „Lež má krátké nohy.“ Další je také důležité.

broken image

„Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.“ (Př 16:18) Tak to je lehké poznat, protože české přísloví zní stejně, viďte: „Pýcha předchází pád.“ Tedy když se vytahuješ a tvrdíš, že jsi nejlepší a neporazitelný, stane se, že tě někdo přemůže, porazí a pokoří.

broken image

Nakonec jedno poučení o přátelství: „V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.“ (Př 17:17) Říká se tu, že skutečný přítel miluje a zůstane věrný v každé chvíli, stojí při nás, i když se nám nedaří, když je nám ouvej. A obdobné české přísloví říká: „V nouzi poznáš přítele.“

To jsou některé moudré rady do života, aby náš život dobře fungoval, vzkvétal a prospíval, abychom se vyhnuli zbytečnému zklamání a bolesti, ale naopak zažívali co nejvíc radosti a pohody.

A protože se blíží Vánoce, oslava narozenin Ježíše, nechal jsem si na závěr jedno přísloví z Bible, které je pro takové oslavy důležité. Zeptám se vás nejprve, co myslíte vy, že je lepší: Mít hodně dárků, hodně jídla a bohatý stůl, a k tomu se hádat a přít, nebo raději mít málo jídla, míň dárků, ale zažívat přitom doma klid a pokoj? Co je hodnotnější a důležitější a prospěšnější naší duši? To druhé, správně! A to říká i přísloví: „Lepší suchá skýva (kousek chleba) a k tomu klid než dům plný… hodů a spory (hádky).“ (Př 17:1)

broken image

Na to pamatujte, až budete o Vánocích se svými blízkými. Lepší je pokoj a láska, než mít spoustu věcí. Vždyť i Ježíš přišel o Vánocích mezi nás, lidi, a přinesl klid a pokoj do našich srdcí, do našich životů, do našich vztahů, abychom my ten pokoj mezi sebou sdíleli a šířili, ať už dostaneme pod stromeček dárků hodně nebo málo.

Ať pokoj od Boha střeží vaše srdce i mysl v Ježíši Kristu, který je tím největším vánočním Darem. Amen.

Zde si můžete poslechnout nebo stáhnout audio nahrávku tohoto kázání (pro děti při školní bohoslužbě) ve formátu mp3:

- verze POUZE KÁZÁNÍ