Return to site

Významný verš 1 - Genesis

Genesis 50:20 ... Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid.

· středeční

Milí malí posluchači Božího slova –

Jak možná víte, Bible není jedna kniha, ale je to celá knihovna! Zahrnuje 66 knih, spisů, dopisů a svědectví, které vznikaly během zhruba 1500 let a které sepsalo na 40 různých pisatelů. A kromě toho jejího hlavního poselství, které jsme si minule připomněli pomocí zkratky STOP, nás Bible učí a sděluje nám mnoho dalších užitečných skutečností, principů a poučení do života s Bohem.

broken image

Rozhodl jsem se tedy o některé ty „vedlejší“, a přesto důležité pravdy s vámi podělit. Vzal bych postupně z každé knihy Bible jeden zásadní a významný verš, který si můžete i zapamatovat, poněvadž se vám bude hodit. Až budete procházet nějakou podobnou situací, Duch svatý vám ho připomene! Protože těch knih v Bibli je 66, jak jsem už zmínil, je jasné, že nestihneme probrat všechny knihy ani za celý rok. Ale uvidíme, kam se dostaneme a kam nás Bůh zavede…

Teď už si trochu připravuji půdu pro dnešní verš a příběh, který za ním stojí. Je to příběh smutný, ale s dobrým koncem. Najdeme ho v první knize Bible, knize zvané Genesis, tedy kniha počátků: počátků lidstva, počátků lidského hříchu, počátku Božího (spravedlivého) soudu a Boží (milostivé) záchrany, počátku Božího, věřícího lidu, putujícího po světě. A náš verš z Genesis zní: „Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid.“ Jsou to slova, která vyřkl Josef ke svým 11 bratrům.

No, bratři to tedy byli, ale moc bratrsky se k Josefovi nezachovali. Josef byl řekněme „mazánek“ svého otce Jákoba, oblíbenec, který dostal barevný plášť, pestře tkanou suknici, zatímco jeho bratři nic. Vedlo je to k závisti a žárlivosti, a tak svého mladého bratříčka Josefa prodali do otroctví v Egyptě. Josef přesto zůstal věrný Hospodinu; nenadával na Boha, jakou dopustil nespravedlnost v jeho životě, nestěžoval si na okolnosti, na rozbité představy a plány. Nechával svůj život v rukou Boha, věrně a bohabojně žil, ať už jako otrok v domě Potífara, nebo jako nespravedlivě uvězněný.

broken image

A Hospodin na Josefa nezapomněl a vedl jeho cestičku životem, jako Pastýř vede ovečku, přes těžké zkoušky a období zmaru, až nakonec se z Josefa stal významný správce celého Egypta. Ze dna vyvedl Bůh Josefa až na vrchol. Nazývali ho egyptsky Safenat Paneach, česky Zachránce světa!

broken image

Když se po letech Josef setkal se svými bratry, nechtěl je trestat, protože věděl, že on není Bůh a že jen Bůh bude trestat spravedlivě. Josef svým bratrům odpustil a pronesl ta významná slova:

Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro.

Ta slova a ten příběh Josefa nám názorně ukazuje, že i když druzí lidé zamýšlejí proti nám zlo, chtějí nám nějak ublížit, nebo když různé nepříznivé okolnosti vedou k nějaké pohromě v našem životě, tak přesto Bůh, který o tom všem ví dopředu, využije toho všeho k dobrému cíli. Nejen, že se Josef vyšvihl, ale hlavně mohl v době hladu zachránit svůj rod, rod svého otce Jákoba!

Tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval (Bůh) naživu četný lid.

Josef samozřejmě nevěděl předem, jak to s ním dopadne. Ale důvěřoval Hospodinu a přimkl se k Němu celým srdcem, protože věděl, že Bůh je dobrý. Jak dnes vidíme – ukazuje, že to vše pochopil a poznal až dodatečně, až při pohledu zpět! On věřil, i když nechápal. Až později pochopil, jak tímto způsobem zachránil Bůh nejen jeho, ale i četný lid.

Jaká podobnost s Ježíšem, viďte! O bezmála 2000 let po Josefovi se Ježíš také dostal na samé dno: opustili ho přátelé, zřekli se ho bratři, obvinili ho náboženští vůdcové, odsoudil ho světský vládce, potrestal ho Hospodin místo nás. Ale i tohle zlo a pohromu nakonec obrátil Bůh v dobro, které zamýšlel. V dobro, usmíření, spásu, život, radost, věčnost… pro četný lid. Pro vás a pro mě.

broken image

Ježíš je ten odvěký a věčný „Safenat Paneach“, Zachránce světa!

Příběh Josefa i Ježíše byl smutný, ale s dobrým koncem, s dobrým vyvrcholením. Což ale vidíme až zpětně. Nejprve si museli projít těžkostmi s pevnou důvěrou a nadějí, že Bůh obrací těžkosti v požehnání pro své děti. I my k Bohu přilněme celým srdcem, aby i náš příběh, ač mnohdy bude smutný a nelehký, skončil a vyvrcholil dobře, před usměvavou tváří Toho, který nás tak bezmezně miluje. On vždy zamýšlí dobro pro své děti.

Amen.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK