Zpět na stránku

Utrpení Krista V.

„Když tedy Kristus podstoupil tělesné utrpení, i vy se vyzbrojte stejnou myšlenkou: Ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem.“ – 1. Petrův 4:1

· Luther

Nejdříve ze všeho: nesmíte jen dál rozvažovat nad Kristovým utrpením, pokud to již vykonalo svou práci a vyděsilo vás. Nyní je třeba přejít za ně a pohlédnout na přátelské srdce Krista a na to, jak toto srdce bije takovou láskou k vám, že ho vedlo až k tomu, aby nesl s bolestí vaše špatné svědomí a váš hřích. Pak bude také vaše srdce naplněno láskou k němu a jistota vaší víry bude posílena.

Poté, co bylo vaše srdce takto upevněno v Kristu a láska, nikoli strach z trestu, z vás učinila nepřítele hříchu, musí se Kristovo utrpení stát od tohoto dne vzorem pro celý váš život. Pokud vás trápí bolest nebo nemoc, zvažte, jak nicotné to je ve srovnání s trnovou korunou a Kristovými hřeby. Pokud jste nuceni dělat, nebo je vám naopak bráněno dělat, věci v rozporu s vaším přáním, přemýšlejte o tom, jak byl Kristus spoután, zajat a vláčen z místa na místo. Pokud vás sužuje pýcha, podívejte se, jak byl váš Pán zesměšňován a vysmíván spolu se zločinci. Pokud vás přepadne necudnost a chtíč, pamatujte, jak nemilosrdně bylo Kristovo něžné tělo bičováno, probodáváno a ubíjeno. Pokud vás pronásleduje nenávist, závist a pomstychtivost, vzpomeňte si, že Kristus, který měl daleko více důvodů k pomstě, se přimlouval se slzami v očích za vás a za všechny své nepřátele.

Takto tedy můžeme čerpat sílu a povzbuzení z Krista proti každé neřesti a selhání. To je správné rozjímání o Kristově umučení a takové jsou jeho plody.

(Meditace o Kristově umučení, rok 1519.)

broken image