Zpět na stránku

Utrpení Krista III.

„Vždyť byl… raněn pro nevěrnost mého lidu.“

– Izajáš 53:8b

· Luther

Je-li potrestáno to nejdražší dítě, jaký bude osud hříšníků? Pokud se tedy vážně zamyslíte nad tím, že to byl vlastní Boží Syn, ta věčná moudrost Otce, kdo trpěl, budete vskutku zděšeni. A čím víc o tom budete přemýšlet, tím intenzivněji budete pociťovat zděšení a hrůzu.

Této věci je třeba věnovat plnou pozornost, protože hlavní přínos Kristových pašijí spočívá v tom, že lidé spatří své vlastní pravé já a budou tím poznáním vyděšeni a zdrceni. Pokud nehledáme takové poznání sebe, potom z rozjímání nad Kristovým utrpením nebudeme mít velký užitek.

Skutečnou a pravou mocí Kristova utrpení je připodobnit nás Kristu, takže i naše svědomí je trápeno našimi hříchy v podobné míře, jako byl Kristus žalostně mučen na těle i na duši našimi hříchy. A to nevyžaduje mnoho slov, ale hlubokou sebereflexi a velikou hrůzu ze hříchů.

(Meditace o Kristově umučení, rok 1519.)

broken image