Zpět na stránku

Utrpení Krista I.

„Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili.“ – Skutky 2:23

· Luther

Drazí přátelé, jak víte, v tomto období je zvykem kázat o pašijích, takže nepochybuji, že jste už mnohokrát slyšeli, o jaké pašije a utrpení šlo. Také jste slyšeli, proč se stalo, že ho Bůh Otec uložil, totiž že skrze ně chtěl pomoci – nikoli osobě Krista, protože Kristus nepotřeboval toto utrpení, ale my a celá lidská rasa jsme toto utrpení potřebovali. Proto to byl dar, který nám byl dán a předložen z čisté milosti a milosrdenství.

(Z kázání „O kříži a utrpení“, zaznělo v Coburgu roku 1530.)

broken image