Zpět na stránku

Pokoj v Kristu III.

„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!“ 

– Jan 14:27

· Luther

Je to velmi uklidňující a přívětivý odkaz, který jim zanechává. Nespočívá v městech a hradech, ani ve stříbře a zlatě. Je to pokoj, ten největší poklad na nebi i na zemi. Nechce, aby Jeho učedníci byli vystrašení a truchlící. Chce, aby měli ten skutečný, nádherný a vytoužený pokoj v srdci.

„Pokud jde o mě,“ říká tím Kristus, „nedostanete ode mě nic jiného než naprostý pokoj a radost. Všechna má kázání k vám a všechno mé družení se s vámi vám umožnila vidět a uvědomit si, že vás miluji celým srdcem a činím pro vás všecko, co je dobré, a že můj Otec je k vám milostivě nakloněn. To je to nejlepší, co vám tady mohu zanechat a dát vám, protože pokoj v srdci je ten největší pokoj. Proto se také říká: ‚Radost v srdci převyšuje každou jinou radost; smutek v srdci převyšuje každé jiné hoře.‘ Zanechávám vám tento drahocenný a velký poklad: dobré, milé a pokojné srdce vůči Bohu a Mně. Neboť vám zanechávám Otcovu a Moji lásku a přátelství. Neviděli jste a neslyšeli ode Mě nic jiného, než laskavá a přátelská slova a skutky. A ta nejsou moje; jsou Otcovy. Tak vlastníte vše, co byste si ode mě mohli přát, i když vás opouštím a už mě nespatříte.“

(Z kázání nad Evangeliem sv. Jana, léta 1537.)

broken image