Zpět na stránku

Odpuštění v Kristu I.

„Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: ‚Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.‘“

– Jan 1:29

· Luther

Každý, kdo si přeje být spasen, musí vědět, že všechny jeho hříchy byly položeny na hřbet tohoto Beránka! Proto i Jan (Křtitel) odkazuje své učedníky na tohoto Beránka a říká: „Chceš vědět, kde jsou hříchy světa umístěny k jejich odpuštění? Pak se neuchyluj k Mojžíšovu zákonu ani se neodebírej k ďáblovi. Tam jistě najdeš hříchy, ale hříchy, které tě vyděsí a zatratí. Ale pokud opravdu chceš najít místo, kde jsou hříchy světa vyhlazeny a vymazány, vrhni svůj pohled na kříž. Bůh umístil všechny naše hříchy na hřbet tohoto Beránka na kříži...“

Křesťan se proto musí jednoduše držet tohoto verše a nedovolit, aby ho o něj někdo okradl. Neboť ani v nebi, ani na zemi neexistuje žádná jiná útěcha, která by nás posilovala proti všem útokům a pokušením, zejména při agónii smrti.

Kristus nese hřích – nejen můj a tvůj, nebo hřích kterékoli jiné osoby, nebo jen jednoho království nebo země, ale hřích celého světa. A ty jsi také součástí světa.

(Z kázání nad Evangeliem sv. Jana, léta 1537–1540.)

broken image