Zpět na stránku

Návrat Krista III.

„Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci.“

– 1. Korintským 15:24

· Luther

A toto Království na zemi je totožné s tím, které bude později v nebi, pouze je nyní skryté a není očím patrné. I mince v náprsní tašce nebo v kapse je pravou mincí a také zůstává pravou, když ji vytáhnu a držím v ruce. Jediný rozdíl je v tom, že již není skryta. Podobně Kristus vezme poklad, který je nyní zahalen nám, kteří o něm nic nevíme, než to, co slyšíme a čemu věříme, a odhalí ho veřejně a před očima celého světa.

Ale dnes Jeho nařízení zní nevidět, ale věřit; ne to chápat našimi pěti smysly, ale přehlížet je a naslouchat pouze tomu, co nám říká Boží slovo, dokud nepřijde hodina, kdy Kristus učiní všemu přítrž a představí se veřejně ve svém majestátu a svrchovanosti. Pak uvidíte a pocítíte to, čemu nyní věříte. Hřích bude vymazán a odplaven, smrt bude zrušena a odstraněna ze zřetele, ďábel a svět vám budou ležet u nohou. Život s Bohem bude očividný a patrný a vše bude jasné před naším pohledem jako odkrytý poklad, po kterém nyní toužíme a na který se těšíme.

(Komentář k „1. Korintským 15“, rok 1534.)

broken image