Zpět na stránku

Milujete psy, ryby, děti... lidi?

Římanům 5:8 ... Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.

· nedělní

Drazí navěky milovaní –

Věřte nebo ne, ale máme v naší širší rodině jednoho Číňana. Je to mladík, který prakticky celý život vyrůstal v naší zemi, takže mluví plynule česky jako kdokoli z nás. Ale samozřejmě vlivem rodičovské výchovy má v sobě i mnoho z čínské kultury a čínských zvyklostí. Když jsme se před pár dny sešli ve velkém kruhu rodiny, kde hostitelé měli malého pejska, ten čínský chlapec z ničeho nic povídá: „Náhodou, já mám rád pejsky.“ Nastalo několik vteřin ticha, než jsme se všichni začali nahlas smát. Došla nám ta dvojznačnost jeho vyjádření „mám rád pejsky“, a také on, jelikož je to inteligentní člověk, se smál spolu s námi.

broken image

Ale abych se tu nenavážel do jiné kultury, jiných zvyklostí a kulinářských specialit, mnoho lidí v naší zemi má rádo ryby. Možná i mezi vámi se najde někdo, kdy by o sobě prohlásil, že miluje ryby, třeba lososa, když je upečen v troubě v papilotě, nebo osmažen na pánvi, s masem uvnitř ještě trochu růžovým, nebo vyuzen na grilu nebo pošírován ve vodě. Klidně prohlásíme, že milujeme ryby, ale samozřejmě máme na mysli něco jiného, než člověk, který má na zahradě jezírko nebo doma akvárium, v něm ryby chová, krmí je, mění jim vodu, věnuje jim čas… a taky říká, že miluje ryby.

broken image

Milovat něco má zkrátka jednak ten význam, že to máme rádi, protože nám to přináší něco příjemného, máme z toho potěšení, líbí se nám to, chutná nám to, atd. Anebo něco milujeme pro to samotné, a tudíž se o to staráme, pečujeme o to, chráníme to… i když nás to něco stojí. Možná namítnete, že ryba na talíři vás taky něco stojí – a je to pravda. Ovšem to, co platíte, nedává té rybě, ale tomu, kdo ji pro vás chytil, dovezl a připravil. Nevzdáváte se několika set korun ve prospěch té ryby, ale spíše ve prospěch svých chuťových pohárků a svého žaludku.

broken image

Nechápejte mě prosím špatně: netvrdím, že je to zlé něco milovat, protože z toho máme prospěch nebo v tom máme zalíbení. Jak jinak bychom mohli milovat čokoládu, že? Jen chci, abychom si uvědomili ten rozdíl mezi láskou, která má ráda, když přijímá pro sebe, a láskou, která má ráda, a tudíž dává druhému. V praktickém životě často ani nejde nějak oddělit tyto dvě podoby lásky! Jsou provázané. I ten chovatel rybiček či psů má z nich jistě potěšení a radost. Nebo si vezměte, že milujete své děti, jelikož je vám s nimi dobře, když si hrajete a smějete se, když se učí první slůvka, když jim vyprávíte o svém dětství, když se vám sdílí se svými strachy; ale milujete děti také tak, že kvůli nim v noci vstáváte, děláte jim svačiny, vozíte je do školy a na kroužky, obětováváte pro ně svůj čas, aby ho ony naplnily. Vzdáváte se svého pohodlí a dáváte ho jim. Obohacujete je, ale také sami sebe. Zkrátka život s dětmi bývá radostný i náročný. Dává i vyžaduje.

broken image

Boží láska k bezbožným

Jak je to ale s Boží láskou vůči nám? Jaká je? Miluje nás Bůh proto, že jsme prostě skvělí? Někdy můžete vidět různé plakáty nebo letáčky s hesly, kde stojí psáno: „Bůh tě miluje!“ Nebo „Ježíš tě miluje!“ Co to ale znamená? Proč a v jakém smyslu mě miluje? Vyprávěl mi jednou jeden pastor, že když byl ještě nevěřící a viděl taková hesla, že si sám pro sebe říkal: „No jasně, že mě miluje. Vždyť jsem přece dobrej člověk! Jsem čestnej, pravdomluvnej, vtipnej. Lidi mě mají rádi, tak proč ne Bůh, je-li nějaký!?“

broken image

O to šokující pro něho a pro každého z nás pak je poznání, kterého došel apoštol Pavel a zapsal ho ve svých dopisech. Křesťanům do Říma napsal, že „v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné.“ Že „Bůh… prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ (Římanům 5:6b,8) Ano, Boží láska vedla Ježíše, aby umíral ne za lidi „skvělé“ – dokonale hodné, svaté a spravedlivé; žádné takové by ani na světě nenašel! Ježíš naopak umíral za bezbožné, za hříšné, za mě a za vás, ať jste kdokoli.

Proto můžeme říct každému, že ho Bůh miluje, i když toho člověka dost dobře neznáme ani nevíme, jaký je, co kdy provedl nebo neprovedl, co si zaslouží nebo nezaslouží. Bůh ho a nás miluje, protože On je láska a rozhodl se pro nás, že nás zachrání, že nás vykoupí z našich hříchů a strachů a smrtí, i když… i když Ho to bude mnoho stát. A stálo. Ježíš se vzdal své nebeské slávy a přišel mezi lidi, kteří na něj plivali, bili Ho a ukřižovali. Ježíš se vzdal svých královských nároků a přišel sloužit, umývat nohy svým pyšným poddaným. Ježíš se vzdal svého svatého, vznešeného života a podstoupil potupnou smrt jako zločinec. Ježíš se na čas vzdal i svého pouta s Otcem, umíral na kříži opuštěn, abychom my nikdy Bohem opuštěni být nemuseli, ale dostali Kristovu svatost, vznešenost a nebeskou slávu jako dar z lásky.

broken image

Otcova láska bez zásluh

Ježíš kdysi vyprávěl lidem podobenství o marnotratném synovi. Byl to syn, který odešel od svého táty, v daleké zemi rozházel a promrhal svůj majetek, který od táty dostal, až kvůli nouzi a bídě žil mezi prasaty. Nakonec se ale rozhodl vrátit k otci a poprosit ho, aby mohl být aspoň jeho sluha, který má co jíst a pít. Ale víte, co udělal ten otec, když ho v dálce spatřil? Rozběhl se k němu, nedbal na jeho špínu a zápach, objal ho, políbil ho a pak ho nechal vykoupat, obléct a uspořádal hostinu. Otcova láska nehleděla na vinu, hanbu, nečistotu a nelibou vůni, kterou syn s sebou přinášel. Otcova láska odpustila, očistila a vrátila čest tam, kde nebylo nic hodno milování.

broken image

Láska, která se stará a dává bez ohledu na to, co si její příjemce zaslouží nebo bez ohledu, co z toho sama bude mít, to je láska, která je jak „z jiné planety“. Proto také máme sklon si lásku druhých – a někdy i tu Boží – nějak získat vlastními zásluhami a přičiněním. Ukazujeme se v tom nejlepším světle a skrýváme své slabiny, protože doufáme, že pak nás budou mít rádi, pak nás přijmou, pak najdeme opravdovou lásku. A mezi lidmi to tak bývá. Jenže opravdová láska, ten Boží druh lásky, se nedá koupit, i kdybyste za ni nabízeli to nejlepší ze sebe. Můžeme ji zažít paradoxně teprve odkrytím svých slabin, svých prasklin, svých vin a selhání. Jenom do zkroušených srdcí může být vylita Boží láska, aby zacelila trhliny a obvázala rány.

Jeho láska zůstává stejná

broken image

Dnes děti zazpívaly píseň „There is a Green Hill Far Away“, kde se v poslední sloce zpívá, že Ježíš nás miloval tehdy, když za nás umíral na kříži, a že nás stále miluje. I dnes. Vzpomínám na jeden film, kde se v současnosti Ježíš setkává a povídá si v restauraci se ženou plnou skepse a pochybností. Když jsem ten film viděl poprvé, velmi mě zaujalo, když jí tam Ježíš říká: „Kdyby bylo potřeba znovu za tebe trpět a položit život, udělal bych to zas.“ To mě zarazilo a zasáhlo. Víme sice, že Ježíš se z lásky obětoval jednou provždy, ale to neznamená, že Jeho láska vychladla nebo polevila nebo se umenšila. Nikoli, miloval nás tehdy a miluje nás stále. Stejně vroucně. Bez výhrad. Bez podmínek. Bez chytáků. Bez našich zásluh.

Navzdory všemu, co Ho to stojí, On o nás stojí. Ať už máme rádi psy, ryby nebo děti.

Amen.

Zde si můžete poslechnout nebo stáhnout audio nahrávku tohoto kázání ve formátu mp3:

- verze KÁZÁNÍ

- verze KÁZÁNÍ S MODLITBOU