Zpět na stránku

Kříž Krista I.

„Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.“

– Matouš 10:38

· Luther

Zaprvé musíme poznamenat, že Kristus nás svým utrpením nejen zachránil před ďáblem, smrtí a hříchem, ale také že jeho utrpení je nám příkladem, který máme následovat v našem vlastním utrpení. Ačkoli naše utrpení a kříž nikdy nemohou být tak vznešené, abychom si mysleli, že díky nim můžeme být spaseni nebo jimi získat i jen nejmenší zásluhy, přesto bychom měli trpět kříž po vzoru Krista, abychom mu byli připodobněni. Neboť Bůh ustanovil, abychom nejen věřili v ukřižovaného Krista, ale také byli s ním ukřižováni, jak jasně ukazuje ve výše uvedeném textu Písma, stejně jako na mnoha místech v evangeliích: „Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleď!“ (Matouš 10:25) Proto si každý křesťan musí být vědom toho, že utrpení zcela jistě přijde.

Krom toho by to mělo být takové utrpení, které jsme si nevybrali sami, protože jen fanatici si sami volí vlastní utrpení. Mělo by to být takové utrpení, kterého bychom se, pokud by to bylo možné, rádi zbavili; utrpení, které nám nakládá ďábel či svět. Pak je potřeba držet se pevně a podřídit se skutečnosti, neboť, jak jsem již řekl, víme, že musíme trpět, abychom tak byli připodobněni Kristu, a že tomu nemůže být jinak, že každý musí mít svůj kříž a své utrpení.

(Z kázání „O kříži a utrpení“, zaznělo v Coburgu roku 1530.)

broken image