Zpět na stránku

Jak změnit svět?

Matouš 5:14-16 ... „Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“

· nedělní

Dobré ráno, milí přátelé, žáci a rodičové, bratři a sestry v Boží rodině.

Člověk se během svého života mnohokrát ocitá na křižovatce. Rozhoduje se, kudy jít dál. Rozhoduje se, co udělá se svým životem. Jednou z takových křižovatek je ukončení základní školní docházky. Dnes budou novým absolventům Základní školy Martina Luthera slavnostně předány diplomy a závěrečná hodnocení. Oni jsou na křižovatce. Každý z nich – každý z vás – vstoupí do nové etapy svého života. Kudy se vydáte? Kam hodláte směřovat? Troufám si tvrdit, že v plném rozpuku svého mládí mnozí z vás touží jít a dosáhnout něčeho velkého. Zanechat po sobě viditelnou stopu. Udělat díru do světa. Změnit svět!

broken image

Zkoušeli jste někdy vygůglovat na internetu otázku „Jak změnit svět“? Dostali byste poměrně rozmanitou směs odpovědí a návrhů. Např. správci serveru Psychologie radí, cituji, „nastavit si odlišné vnímání, sebrat odvahu a vyhledávat přátele.“ Politický filozof Holloway zase napsal celou knihu o tom, jak změnit svět „bez převzetí moci“. I to může být zajímavé čtení. Najdete také spolky, které lákají lidi toužící změnit svět ke společnému dílu. Narazíte i na výzvy populárních zpěváků, jako Lady Gaga, která věří, že její hudba může změnit svět. „Věřím, že když lidé poslouchají mé songy, nemyslí na nic špatného a mají chuť dělat jen dobré věci! Proto poslouchejte mojí muziku.“ Zkrátka návodů a návrhů, jak můžete změnit tento svět, najdete v tomto světě nepočítaně.

broken image

Jistě, změnit svět kolem nás. A vytvářet ten svůj. To jsou vznešené představy a cíle. Než je začnete uskutečňovat, je dobré si vzpomenout, jak začal tvořit svět Bůh. On začal světlem. Nezapomeňte proto ani vy, přátelé, až budete chtít tvořit svůj svět a přetvářet ten venku, začít stejně: světlem. Nezačnete-li světlem, to, co budete v životě tvořit a šířit, bude jen další a další tma. Začnete-li světlem, i všechno další jím bude prozářeno. A jak už víte, Ježíš je to světlo, se kterým je třeba začít a které dá našemu životu i prosvětlený konec.

broken image

Ježíš o sobě prohlásil: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (Jan 8:12) Také druzí o Ježíši napsali, že je světlem, které „ve tmě svítí a tma je nepohltila“. (Jan 1:5) Ježíš je tím světlem, které přichází i k vám, aby svou pouhou přítomností z vás vyhnalo temnotu a zářilo ve vás, ve vašem světě, a skrze vás do světa kolem.

Ježíš ve vás skrze víru sám žije a přebývá s vámi. Díky tomu prohlašuje i o vás: „Vy jste světlo světa!“ Možná si ale říkáte, co s tím? Má to být pro mě nějaké břemeno? Má to být odpovědnost, která má na mě doléhat? Má to být přízrak, který mě má pronásledovat? Být „světlem světa“, páni!

broken image

Odpověď je prostá. Jde o to vědět, že můj život není o mě, ale o Ježíši. Jde o to nechat Jeho ve vás svítit. Vždyť „nemůže zůstat skryto město ležící na hoře“. Jestliže to město je na hoře, bude prostě vidět, nemůže zůstat skryto. Pakliže Kristus je ve vás a je vyvýšen, bude vidět. Jen Ho nechte ve vás svítit! Protože „když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.“ Ježíš je tou lampou ve vás – stavte ji na svícen, ať svítí. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“

Když bude Ježíš ve vás svítit, bude tvořit a měnit svět k lepšímu. Možná ne ten velký svět. Ten medializovaný. Ten umělý, vysněný. Budete moci měnit svět bezprostředně kolem sebe. Ten je daleko skutečnější. Jinak řečeno, když je Ježíš ve vás jako město na hoře, vy si budete více všímat těch dole. Lépe uvidíte každého malého, přehlíženého, ublíženého tvora vedle vás. Plačící dítě; zkroušený spolužák; nervózní matka; neznámý pobuda; nemocná babička. Právě ti a mnozí jim podobní budou mít pro vás význam, budou mít hodnotu. Bude vám stát za to si jich všimnout, zajímat se, vstoupit jako světlo do jejich tmy. A to proto, že víte, že stejně tak si i Bůh všiml vás! Stejně tak vy máte pro Boha hodnotu! Stejně tak On vstoupil jako světlo v Kristu do vašeho života a „povolal (vás) ze tmy do svého podivuhodného světla“ (1. Petrův 2:9).

broken image

Měnit svět světlem ale nebude vždycky snadné. Samostatná četba Bible a meditace nad Božím Slovem jsou nezbytné, ale pravděpodobně vám nebudou stačit. Pamatujte proto, až budete ztrácet dech i zář, že vždycky můžete přijít sem, mezi nás. Tady rozjímáme nad Ježíšovými slovy; tady jsme posilováni Jeho tělem a krví; tady Ho chválíme a vzýváme bez posměchu a pocitu studu; tady je On mezi námi. Pamatujte, že vždycky budete mít zvláštní místo v našem středu a v našem srdci. A co víc – zvláštní místo máte v srdci Ježíše, svého Boha a Přítele, který vás miluje.

Nechte Ho, ať skrze vás mění svět. Amen.

broken image