Zpět na stránku

iBůh - aplikace, či operační systém?

Matouš 21:5a ... Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici.

· nedělní

Přátelé iPadů, iPhonů, počítačů... a přátelé Boha!

Dnes je květná neděle, a tak si připomínáme slavný, přestože pokorný příjezd Krále králů, Ježíše Krista, do Jeruzaléma na začátku předvelikonočního týdne (týden tam a tehdy začínal nedělí).

Při této příležitosti ale pojďme hledat odpověď na důležitou otázku:

Je (i)Bůh aplikace, nebo operační systém?

Později doufám poznáme, jak tato otázka souvisí právě s květnou nedělí.

Před pár lety byla celkem populární písnička Pavla Helana a Petra Bendeho s názvem iBůh. Zpívá se v ní mj. toto: „… a ještě jedna aplikace, by mi přišla vhod: aby existoval iBůh, na ploše bych ho měl, a na cokoli zeptat, bych se ho nestyděl; tak iBože, prosím, veď mě, když nevím, kudy kam, ať nechodím ve tmě, a dojdu tam, kam mám…“ (viz video na YouTube).

broken image

Písnička je to povedená, líbivá a zpěvná. Nicméně její text je možná v jedné věci trochu zavádějící. K tomu je ale potřeba vysvětlit, nebo připomenout, rozdíl mezi operačním systémem a aplikací. Každý počítač, tablet nebo iPad je sám o sobě „mrtvý stroj“. Ten řekněme „oživuje“ až operační systém, který se do něho nainstaluje (např. Windows, Linux, iOS, Android). Teprve potom můžeme nainstalovat také kompatibilní aplikace, které umí různé věci (ať už jsou to hry, čtečky e-knih, diáře, mapy, atd.). Každopádně v pozadí všech aplikací běží neustále operační systém; ten mj. spouští, ovládá a ukončuje každou aplikaci.

broken image

Představme si nyní náš život jako počítač nebo iPad. Operační systém je v tom případě naše ego, naše já s jeho touhami, přáními, představami, vášněmi a žádostmi. Na tomto základě jsou nainstalovány a běží různé aplikace: rodina, starost o dům či auto, práce a kariéra, výchova dětí, sousedi, přátelé, atd. A některým z nás někdy „přijde vhod“ aplikace iBůh nebo iJežíš, a tak si ji stáhneme a občas pustíme. Ale pořád je to naše ego, kdo ji (stejně jako ostatní aplikace = oblasti života) řídí a vymezuje její běh.

broken image

Jak to všechno ale souvisí s Ježíšem? S králem, který jede na oslátku, a takto přijíždí „k dceři siónské“, tj. k obyvateli Jeruzaléma, města postaveného na pahorku jménem Sión?

Předně, kdyby měl k vám domů přijet nějaký král, čekali byste, že dorazí v obyčejných šatech a na oslu? Nebo spíš v okázalých šatech a na koni s vojenským doprovodem? Právě o to šlo: V Ježíši přichází Bůh plný slitování a touhy po usmíření člověka, a proto k nám přichází pokorně a poníženě – obrazně „na oslátku“. Bůh přijme i to, když si Ježíše (prostředníka mezi Ním a námi) „nainstalujeme jako aplikaci na plochu“. Ale pozor: Bůh se nikdy nespokojí s touto pozicí! On je a bude král, který přichází, aby kraloval a panoval v našem novém životě.

broken image

Jinak řečeno, Bůh k nám přichází třeba i jako aplikace, ale bude chtít být naším operačním systémem! Taková je Boží představa: že v Kristu je On Tím, kdo spouští nebo ukončuje všechno ostatní, Tím, přes koho běží všechny naše aplikace. Ano, Ježíš bude chtít ovlivňovat běh všech oblastí našeho života; některé bude chtít odinstalovat, jiné nainstalovat, další updatovat. Ježíš jako Král bude chtít mluvit do všeho! A čím víc Ho známe, tím víc víme, že je to tak dobře...

Se svými prvními učedníky o tom Ježíš mluvil v podobenstvích. Řekl třeba: „K čemu přirovnám Boží království/kralování? Je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až všechno prokvasí.“ (Lukáš 13:20-21) Jeho kralování v našem životě bude prostupovat víc a víc všemi sférami našeho žití, prosycovat je a ovlivňovat je.

broken image

Bůh nás tedy opravdu miluje takové, jací jsme. Ale miluje nás natolik, že nechce, abychom zůstali, jací jsme. Naší záchranou je, když On přijde k nám; naším vítězstvím je, když On převezme naše otěže, naše kormidlo.

Takovéto odevzdávání se Ježíši není a nebude snadné. Ježíš také o tom mluvil, když říkal: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.“ (Lukáš 9:23) Vztah s Ježíšem není budován na základě „něco za něco“, ale „všechno za všechno“.

broken image

Jaká je ovšem reakce lidí na tuto Ježíšovu výzvu? Někteří si (i)Boha nechají jen pro hezké nedělní chvíle, nebo naopak jen pro smutné všední chvíle. Ovšem když „moc křičí“, mluví i do toho, do čeho nechtějí, pak „aplikaci iBůh“ vypnou. V horším případě ji rovnou smažou, odinstalují.

Jiní ale, dříve či později, přeinstalují celý systém s (i)Bohem jako svým operačním systémem. Tito se pak ze srdce přidávají k písni Mne zajmi, Pane můj (EZ 383):

„Má síla umdlévá, než k službě dospěje, v mé síle oheň neplane, dech jarní nevěje.

Má síla pronikne, jen Tebou protčena, má korouhev jen silou Tvou v boj bude nesena.

Má vůle není mou, než Tvojí stane se. I kdyby trůnu dosáhla, jím vánek otřese.

V té vřavě získá si opory jediné, když v Tobě život nalezne a v Tobě spočine.“

Přátelé Ježíše –

Když k vám tento Král přijde s pokorou, s pozváním, s nataženou rukou, volejte Hosanna! Vždyť i andělé se radují nad vaší záchranou! A když pak ve vás bude konat své dílo, nevolejte Pryč s Ním! Nevyhánějte Ho „za brány“ svého srdce. Odevzdejte se Jeho vládě, Jeho kralování, Jeho vůli. Tak poznáte nový život v plné síle. On je vaše vzkříšení a život.

Je (i)Bůh aplikace, nebo operační systém? Odpověď na tuto otázku si musí dát každý sám. Ale nejenom slovy. Na tuto otázku odpovídáme každodenním životem. Amen.

Zde si můžete poslechnout nebo stáhnout audio nahrávku tohoto kázání ve formátu mp3 (nahráno v domácím prostředí):

- verze KÁZÁNÍ