Zpět na stránku

FiCh - Povzbuzení - Ježíš v nás působí vášeň pro službu druhým

„Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.“ (Římanům 12:10,11)

· FiCh

Mnoho let byl mimo církev a vzdálil se od Boha. Ale vrátil se, znovu slyšel evangelium, a když poprvé sekal trávník kolem kostela, ronil slzy radosti z toho, že může konat tuhle práci pro Ježíše.

broken image

Příběhy služby

Doufala, že se po šesti týdnech v nemocnici a rehabilitačním centru brzy vrátí domů. Její tvář se rozzářila úsměvem, když mi řekla: „Ach, pane pastore, nemůžu se dočkat, až se vrátím k psaní pohlednic!“ Než se dostala do nemocnice, každý měsíc posílala lidem upoutaným doma na lůžko pohlednice s pasážemi z Bible a slovy povzbuzení. A zajímalo jí, jak se jim všem daří.

On byl tím, komu jsem volal, když bylo potřeba něco opravit ve farnosti, když někdo potřeboval odvoz nebo když se objevilo cokoliv jiného. „Ano, pane pastore!“ řekl nadšeně, kdykoli jsem zavolal. Když jsem mu pak poděkoval za jeho ochotu odložit to, co právě dělal, aby pomohl, jen se zasmál a řekl: „Pane pastore, kvůli tomu tady přece jsem!“

Jiný případ. Když jsem ho navštívil, byl na sklonku svého života. S radostnou důvěrou se mnou mluvil o tom, jak půjde do nebe ke svému Spasiteli. Ale když si tento věrný služebník uvědomil, že jeho čas služby zde na zemi se chýlí ke konci, začal vzlykat. „Jen bych si přál, abych toho mohl býval udělat víc pro můj sbor, pro mé sourozence v Boží rodině,“ řekl.

Poučení ze služby našeho Spasitele

Proč jsou příběhy těchto lidí tak působivé? Kdo nechá všeho, co zrovna dělá, aby dal ostatní na první místo? Kdo považuje pár hodin sekání trávníku pro Boha za vzácnou výsadu? Ty příběhy jsou poutavé, protože jsou o lidech, kteří znají svého Spasitele, Ježíše Krista. To On v nich koná.

broken image

Muž, který seděl na traktůrku sekačky pod horkým letním sluncem, zjistil, že tahle práce ho hluboce naplňuje, protože věděl, že ani Ježíš „nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé“ (Marek 10:45). Když vám mocný Bůh slouží tak vášnivě, že je ochoten za vás i zemřít, pak je pro vás výsadou udělat cokoliv, abyste sloužili vy Jemu.

broken image

Žena, která přes své vlastní utrpení nachází radost v povzbuzování dlouhodobě nemocných, jednoduše odráží srdce svého Spasitele, „který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž“ (Židům 12:2b, CSP).

Muž, který zanechal všeho, aby pomohl druhým, to dělal pro Ježíše, který také nepovažoval sestoupení z nebe, stanutí se člověkem a vytrpění pokušení, bolesti a smrti za příliš velkou oběť pro lidi, kteří potřebovali Boží odpuštění a spasení.

A ten umírající muž, který chtěl dál sloužit rodině věřících, měl tuto vášeň, protože věděl, jak drahocenná tato rodina je pro Ježíše. Z vlastní zkušenosti věděl, jak moc je Ježíš oddán péči a službě těm, kteří jsou Jeho.

broken image

Nejpoutavější příběh láskyplné oddanosti a nezištné služby je příběh o Ježíšově odhodlání sloužit a zachránit nás. V evangeliu nás náš Bůh ujišťuje, že nám pomůže a utěší nás ve všech našich potřebách. Navíc v nás sám bude žít, aby z našeho vlastního života udělal krásný příběh oddané služby druhým ve všech jejich potřebách.

Autor článku, Norman Burger, je pastorem ve sboru Shepherd of the Hills ve městě Lansing, stát Michigan, USA.

Devotion: Jesus keeps us passionate about serving. From Forward in Christ, Vol. 102, 6/2015, © 2015 Forward in Christ, administered by Northwestern Publishing House. Reprinted with permission. (Použito se svolením.)