Zpět na stránku

Bible je aktuální i dnes

Přísloví 18:24 ...

Přátelit se s kdekým je ke škodě; kdo však miluje, přilne víc než bratr.

· středeční

Milé děti a přátelé Ježíše Krista –

Jak jsme si říkali minule, je prospěšné a užitečné získávat poznání. A to nejen měřením a zkoumáním, ale také nasloucháním uchem a rozvažováním v srdci. Právě tímto způsobem můžeme poznat také Boha. On přitom touží po tom, abychom Ho znali a abych se k Němu svým životem přiznali. Bůh se sdílel s lidmi již před stovkami a stovkami let a ti lidé to zapsali. Jejich svědectví si můžeme i dnes přečíst v Bibli a rozjímat nad ním. A Bůh k nám bude promlouvat...

Ale počkat! Bible byla sepisována před dávnými a dávnými lety. Může nám tedy ten soubor starých knih říct něco užitečného i dnes? Mohou texty, které různí lidé sepisovali během 1500 let, promlouvat do našich dnešních problémů a současných situací? Vždyť my máme technologie, vědecké poznání, mikroskopy, letadla, internet, věci, které si tehdy lidé ani neuměli představit!

broken image

Na druhou stranu, Bible mluví o věcech jako je přátelství či osamělost, jako je právo nebo nespravedlnost, jako soucit či lhostejnost, jako je naděje nebo zoufalství – jsou tyto věci zastaralé, nebo stále aktuální? Kdo pozorně a otevřeně čte Bibli, poznává, že mu má co říct i dnes! Jak to vystihl aforista Pavel Kosorin: „Všechny módní názory jsem našel ve staré Bibli.“

Jeden příklad o tom, jak poselství Bible promlouvá i do dnešní doby, jak je aplikovatelná i na dnešní problémy, jak varuje i před současným nebezpečím, jsme si před chvílí četli. Bylo to Šalomounovo přísloví, které mluví o přátelství a podle kterého „přátelit se s kdekým je ke škodě; kdo však miluje, přilne víc než bratr.“

Přátelé, přátelé – kolik jich jen máme? Je lepší jich mít víc a víc? Je lepší kvantita, nebo kvalita?

broken image

Je nějak přínosné mít stovky „přátel“ na Facebooku; desítky virtuálních kamarádů, se kterými hrajeme online hry? „Přátelit se s kdekým je ke škodě,“ říká k tomu stará Bible. Co je na tom tak špatného a škodlivého? Snad to, že nejsme stvořeni tak, abychom měli hluboká přátelství s mnoha lidmi. Nejsme tvorové, kteří se mohou svěřovat se svými niterními zápasy a boji jen tak na počkání, s kýmkoli. Opravdové přátelství vyžaduje totiž společně trávený čas, vybudovanou a ověřenou vzájemnou důvěru, stejné nebo podobné životní hodnoty… Přátelé se zkrátka nezískají jen pouhým kliknutím nebo společnou virtuální zábavou.

„Přátelit se s kdekým“ nám přitom může dát falešný klid, že když budu v úzkých či v nouzi, když budu potřebovat radu či povzbuzení, tak mám přece mnoho přátel, na které se mohu obrátit a kteří mi jistě pomohou. A ehjhle, jak se pak ukáže, oni nemají čas, oni nemají zájem, odloží vás a zahrají si hru s někým jiným. Proč by taky do vás investovali kus sebe, proč by se za vás obětovali, když takových, jako jste vy, mají stovky?

„Přátelit se s kdekým“ také může způsobit, že ztratíme zájem tvořit to pravé a hluboké přátelství s jedním nebo několika lidmi kolem sebe. Když tak snadno a bez obětí získáme stovky přátel, i když jen povrchních, proč se namáhat a budovat něco víc?

broken image

„Kdo však miluje, přilne víc než bratr,“ staví jako protiklad mnoha tzv. přátel biblické přísloví. Jeden skutečný, milující, obětavý, spolehlivý, důvěryhodný přítel předčí desítky těch fiktivních. Pouto s takovým přítelem je dokonce silnější, než rodinné a příbuzenské vztahy! Jaké požehnání, když člověk najde takového přítele. Jaké požehnání, když se sami staneme někomu takovým přítelem.

Přitom ale nezapomínejme, co nám Bible zjevuje a připomíná především: že totiž naším nejlepším přítelem chce být sám Bůh, který přišel k nám v Ježíši Kristu. Když on chodil po této zemi, říkali o něm, že je „přítel celníků a hříšníků“ (Mat 11:19). Nazývali ho tak s posměchem ti, kdo sami sebe za hříšníky nepovažovali. Měli ale pravdu: Ježíš je přítelem hříšníků, ze kterých ale – svým dílem vykoupení – činí svaté!

broken image

A Ježíš je přítel, který nezradí, který nenechá na holičkách, který nás pozvedá, který se za nás obětoval, když to bylo potřeba k naší záchraně. Jako skutečný přítel nám přitom Ježíš neříká jen ty hezké a příjemné věci, ale mluví otevřeně i o našich hříších a selháních, za které svou krví zaplatil, a o našich slabostech a zraněních, které touží svou láskou vyléčit.

Pán Ježíš se nemění. „Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky,“ píše se v listu Židům (13:8). Ani pravda o Bohu a o člověku se nemění. Ta stará Bible je proto aktuální i dnes. Poznávejte rádi, co všechno vám chce Bůh jejími slovy sdělit. Amen.